Željko Mugoša - Mugi

Saznajte nešto o Mugi-ju

Potrošite nekoliko minuta i pogledajte video u kojem je vlasnik Željko Mugoša intervjuisan za "The A to Z Of London food" sa Ashvin Bhardvajom.

Saznajte šta je to pokrenulo Mugi-ja da otvori restoran za ljude iz bivše Jugoslavije.

Nedostajala mi je domaća kuhinja! Čim sam bio u stanju da otvorim restoran - to sam i uradio!

I 10 godina kasnije - mi smo još uvek tu! - Hvala vam svima!